ALHYDRAN – KEM TÁI TẠO, PHỤC HỒI VÀ BẢO VỆ DA SAU TỔN THƯƠNG

Alhydran là dòng kem tái tạo, phục hồi và bảo vệ da sau tổn thương DUY NHẤT nhập khẩu trực tiếp từ HÀ LAN, được 4 cơ quan y tế lớn ( Hiệp Hội Bỏng Châu Âu, Dutch Burn foundation Hà Lan, Association de Brules de France của Pháp và Cicatrix – trung tâm Bỏng của Đức ) khuyến cáo sử dụng