Serum dưỡng sáng da Active Brightening Serum 30ml

    erum dưỡng sáng da Living Nature Active Brightening Serum làm trắng sáng da hiệu quả với sức mạnh của các hoạt chất thực vật mạnh mẽ, bao gồm hoạt chất Atlantic Kelp và Dầu hạt trái cây Pracaxi nhiệt đới, Dầu hoa hồng, Harakeke Flax, Hyaluronic Acid và Vitamin E.